ကျွွောငာ

လောလောဆယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရက် ၃၀ ကြာသတ်မှတ်ထားသောနဖူးစည်းစာတန်းများကိုနေရာယူထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိရရှိနိုင်မှုနှင့်နှုန်းထားများအကြောင်းမေးပါ။

ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အီးမေးလ်မှန်ကန်မှုရှိမရှိ (သို့) ကျွန်ုပ်တို့တုန့်ပြန်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။